August 2013 haul!

A, vậy là đã 1 năm rồi kể từ khi mình viết bài haul đầu tiên :)) Tháng này mình sắm được nhiều thứ linh…