Empty products #1: Skincare edition

Biểu dương lực lượng :)) Xin chàooooooooooo!Thể theo nguyện vọng của một số bạn đọc về việc tăng thời lượng phát sóng các sản phẩm…

Combo haul!!!! Sooo excited!!!

Tadaaaa!!!!! Đợt haul này phải nói là vét túi mình tới tận xu cuối cùng, nhưng bù lại có rất nhiều món hay ho sáng…