Thorakao eye cream review

Mình thề là để cái nền trắng sạch sẽ trông còn đẹp hơn =.=Source: thorakaovn.com Xin chầu! Thật hạnh phúc là khi đánh những dòng…

Combo haul!!!! Sooo excited!!!

Tadaaaa!!!!! Đợt haul này phải nói là vét túi mình tới tận xu cuối cùng, nhưng bù lại có rất nhiều món hay ho sáng…