August 2013 haul!

A, vậy là đã 1 năm rồi kể từ khi mình viết bài haul đầu tiên :)) Tháng này mình sắm được nhiều thứ linh…

Combo haul!!!! Sooo excited!!!

Tadaaaa!!!!! Đợt haul này phải nói là vét túi mình tới tận xu cuối cùng, nhưng bù lại có rất nhiều món hay ho sáng…