Liese prettia bubble hair color review

Như trước Tết đã hứa, hôm nay mình sẽ review về thuốc nhuộm tóc dạng bọt Liese prettia bubble hair color. Liese là nhãn hiệu…

Back to school hair & makeup

Halo mọi người! ^^ Trên youtube dạo này đang sôi sục back to school: BTS makeup, BTS outfits, BTS DIY, BTS hair, BTS típs… bla…