May 2013 favorites

Yayyy!!! Cuối cùng thì mình đã viết được cái post favorites đầu tiên! :)) Nửa cuối tháng 5 cuộc đời mình gắn với cái giường…