Way to go, ELF!

Bài này không phải mình quảng cáo gì cho ELF đâu, dù rằng tình cảm của mình với hãng này vô cùng sâu nặng :))…

Đập hộp: ELF

Xin chào! Chúc mừng năm mới! (dù đã rất… rất muộn) Thật tội lỗi khi mình bỏ bê cái blog này cho mạng nhện chăng…