Video: Cẩm nang eyeliner

Đến hẹn lại lên, mình post cái video thứ hai lên youtube 🙂 Đây không phải là một video tutorial, đúng ra nó là một…