Video: Wonder Woman inspired makeup

Chào mọi người! Từ tuần này mình đã bắt đầu kiếp học hè ở trường nên các buổi sáng đều bận hơn trước T.T Nhưng…

May 2013 favorites

Yayyy!!! Cuối cùng thì mình đã viết được cái post favorites đầu tiên! :)) Nửa cuối tháng 5 cuộc đời mình gắn với cái giường…